POM C, POM H

Polyacetal POM (polyoxymetylen)

– je velmi vhodný pro výrobu přesných mechanických součástí

  • POM C je čistý acetalový kopolymer, který se vyznačuje větší odolností proti hydrolýze působení silných zásad a tepelně oxidační degradaci než POM H.
  • POM H je čistý acetalový homopolymer, který má vyšší mechanickou pevnost, tuhost, tvrdost a odolnost proti tečení. Vyznačuje se nižší tepelnou roztažností a má i lepší odolnost proti otěru.

 

Fyzikální vlastnosti zde

 

Nabízený sortiment:

POM tyče kruhové  –  průměr  5 – 200 mm
POM desky  –  tloušťky  8 – 50 mm
POM C folie  –  tloušťky 0,5 – 6 mm