Fyzikální vlastnosti PTFE

Vlastnosti
Zkušební metoda ASTM/DIN
Jednotky
PTFE
Barva
-
-
bílý
Hustota
D792
-
2,15-2,17
Absorpce vody (po 24 hodinách)
D570
%
0,01
Bod tání
D2117
°C
327
Tepelná vodivost
C117
W/K.m
0,26
Koef.linear.tepelné roztažnosti průměrná hodnota mezi 23°C až 100°C
D696
10-5/°C
13-17
Max. provozní teplota na vzduchu krátkodobá
-
°C
300
Max. a min. provozní teplota na vzduchu trvalá
-
°C
+260 / -200°C
Teplota deformace pod zatížením - 1,9MPa
D648
°C
50
Pevnost v tahu
ASTM D1457
N/mm^2
28 - 32
Průtažnost
D638
%
75 - 450
Modul pružnosti
D638
N/mm^2
340 - 638
Tlak, který způsobí 1% deformaci (při 23°C)
-
N/mm^2
3,9 - 4,4
Vrubová houževnatost
kJ/mm^2
13
Tvrdost Shore
D2240
-
50 - 60
Dielektrická konstanta 50Hz - 10m^9 Hz
-
-
2,0 - 2,1
Dynamický součinitel tření
0,15 - 0,25